Followers

Tuesday, 20 December 2011

KATA NAFI

KATA NAFI
Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif.
Dalam bahasa Melayu baku, kata nafi adalah seperti yang berikut:-


Kata Nafi
Penerangan
Ayat Contoh

Tak/tidak
Digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa adjektif dan frasa kerja.
1   Ramlan tidak mengendahkan nasihat ibu
     bapanya.
2   Mereka tidak bersetuju dengan cadangan kami.
3   Mata pedang itu tidak tajam.
4   Fikirannya tidak waras.
bukan
Digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama.
1   Pemuda itu bukan pegawai polis.
2   Ayahnya bukan peguam.
3   Anjing itu bukan anjing peliharaan Encik
     Leong.
4   Basikal itu bukan basikal yang baru dibelinya.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...