Followers

Friday, 2 December 2011

Mantapkan penggunaan GOLONGAN KATA dengan penggunaan latihan di bawah.

GOLONGAN KATAKata Nama Am


Kategori
Kata Nama Am
manusia
nelayan,.............,..............,..................
benda
meja,....................,.................,......................
haiwan
itik,.......................,.................,.....................
tempat
pasar,...................,..................,....................
tumbuhan
timun,...................,..................,...................
abstrak
siang,.....................,...................,.................

Kata Nama Khas


Kategori
Kata Nama Khas
manusia
Jamil,.......................,.....................,...............
benda
Utusan Malaysia,...................,......................
haiwan
Si Tompok,......................,............................
tempat
Muar,.......................,....................................
konsep
Islam, Aidiladha,.......................,...................

Kata Ganti Nama Diri Pertama


Kata Ganti Nama Diri
Ayat contoh
aku

saya

daku

hamba

patik

beta

kami

kita

 

 

Kata Ganti Nama Diri Kedua


Kata Ganti Nama Diri
Ayat contoh
awak

engkau

dikau

anda

tuan hamba

tuanku

kalian

kamuKata Ganti Nama Diri Ketiga


Kata Ganti Nama Diri
Ayat contoh
dia

beliau

ia

baginda

mereka

nyaKata Ganti Nama Diri Singkat


Kata Ganti Nama Singkat
Ayat contoh
ku

kau

mu

Kata Tanya


Kata Tanya
Ayat contoh
apa

siapa

bila

mana

berapa

bagaimana

mengapa


Kata Sandang


Kata Sandang
Ayat contoh
Si

Sang

 

Penjodoh Bilangan


Penjodoh Bilangan
Ayat contoh
angkatan

baris

batang

bentuk

berkas

bidang

biji

bilah

buah

buku

butir

carik / cebis

gugus

helai

hiris

ikat

jambak

kaki

kawan

kepal

keping

kerat

ketul

kotak

kuntum

laras

lembar

naskhah

papan

pasang

rawan

ruas

rumpun

sikat / sisir

suap

tandan

tangkai

teguk

timbun

titik

ulas

untai

urat

utas

 

Kata Sendi


Kata Sendi
Ayat contoh
pada

kepada

akan / terhadap

dari

daripada

bagi / untuk

di

dengan

hingga / sampai

ke

oleh

sebagai

sejak / semenjak

seperti / bagai  /macam / bak

tentang

demi


Kata Adjektif


Jenis / Kata Adjektif
Ayat contoh
Sifat/keadaan
- sihat, kasar, licin, bijak.

Warna
- biru, merah, hijau

Ukuran
- panjang, pendek

Bentuk
- bulat, bengkok

Waktu
- cepat, lambat, laju, pantas

Cara
- lincah, berhati-hati, cermat

Jarak
- nyaris, sepelaung, jauh,
   hampir

Perasaan
- sedih, gembira, duka,
   benci, sayang

Pancaindera
- kelat, masam, pahit, keras

Kekerapan
- sering, selalu, kadang-
   kadang


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...